Vinaora Nivo Slider

เอกสารคู่มือการรับนักเรียน ม.3 ของโรงเรียน(ม.3เดิม) เข้าเรียน ม.4

เอกสารคู่มือการรับนักเรียน ม.3 ของโรงเรียน(ม.3เดิม) เข้าเรียน ม.4    

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 ฉบับแก้ไข

คลิกดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียด

งานวัดผลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

งานวัดผลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

กำหนดการการสอบซ่อมของนักเรียน ร่นเวลาเรียนในการสอบซ่อมคาบละ 5นาที          ช่วงวันที่ 4 - 7พ.ย.57 และ 17 – 20 พ.ย. 57ใช้คาบ 10เวลา (15.15 – 16.30 น.)       ในการซ่อมตามตารางดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: งานวัดผลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศสำหรับนักเรียน ม.1/9 และม.2/9

นักเรียนชั้น ม.1/9 และม.2/9 ที่จะเข้าค่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในวันที่ 14-18 ต.ค.57 ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี นั้น ให้ผู้ปกครองพานักเรียนที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ไว้ ไปมอบตัวและมอบอำนาจการปกครองนักเรียน ในระหว่างการเข้าค่าย ในวันอังคารที่ 14 ต.ค. 57 เวลา 8.00น.-9.00น. และเข้าร่วมประชุมพร้อมกันในเวลา 9.00น.-11.00น. ณ หอประชุม โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี และผู้ปกครองต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของนักเรียนอย่างละ 1 ฉบับไปด้วย