Vinaora Nivo Slider

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

24302426 1319922708112310 4620552437216190571 o

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 นางกมลวรรณ เกียร์ช รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ร่วมเเสดงความยินดีเเละได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับชั้น ม.1-ม.6

มอบเกียรติบัตรประธานนักเรียนเเละคณะกรรมการนักเรียนปี2560

24879642 1319854714785776 3444586280957627486 o

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 นางกมลวรรณ เกียร์ช รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้มอบเกียรติบัตรเเละได้ร่วมแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

เชิดชูเกียรติได้รับรางวัลครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสสวท.ปี60

24059279 1311531258951455 4120213214666751992 o

วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีได้มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล เเละร่วมเเสดงความยินดีกับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) และได้ผ่านการประเมินโดยได้รับมอบโล่รางวัลในวันที่ 16 ต.ค. 60 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประลุมไบเทค มีคุณครูได้ผ่านการประเมินเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมีรายชื่อดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คุณครู วาสนา รักยิ้ม (ครูพี่เลี้ยง) คุณครูสุภัทรา สิริรุ่งเรือง (ครูผู้นำ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คุณครูอรพิน อริยเกรียงไกร (ครูพี่เลี้ยง) คุณครูธวัชชัย สุวรรณวงศ์ ( ครูผู้นำ) คุณครูสหัสนัยน์ อึ๊งภากรณ์ (ครูผู้นำ) คุณครูศิริพิมล หงษ์เหม (ครูผู้นำ)