โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ม.6

05021805

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีได้จัดติวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ม.6 ณ ห้องประชุมนิศามณีวงศ์

27173549 1365260616911852 8889577745221157079 o

27173125 1365260323578548 2090598729286195876 o

27173455 1367037956734118 667811317237524041 o

27625199 1367037960067451 3768768843095829451 o