มอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เเละภาษาอังกฤษ ปี 2561

12021803

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายชูรัฐ ระหว่างบ้านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีได้มอบเกียรติบัตรเเละมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการเเข่งขันโครงการสอบเเข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์(MATH GENIUS) เเละวิชาภาษาอังกฤษ (MATH GENIUS)ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่1 โดยมีรายการดังนี้ โครงการสอบเเข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์(MATH GENIUS) ได้เเก่

1.เด็กหญิงกวินันท์ อภิรักษ์นันท์ชัย ชั้นม.1 ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

2.เด็กชายอุกฤษฎ์ หนูเเก้ว ชั้น ม.2 ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

3.เด็กชายกฤษณะ เรืองสกุลพาณิชย์ ชั้น ม.3ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับภาคกลาง

4.เด็กหญิงปิยะฉัตร เงินกอง ชั้น ม.3ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

5.เด็กชายศุภเสกข์ เจริญสิน ชั้นม.4 ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

6. นายณัชพล เดชสำราญ ชั้นม.5 ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

7.นายนพกร จันทร์คง ชั้น ม.5ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

8. นางสาวธาราพรรณ อัฐระ ชั้นม.6ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับภาคกลาง

9. นายศรราม พรประสาท ชั้นม.6ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

โครงการสอบเเข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ (MATH GENIUS) ได้เเก่

1. เด็กหญิงนรา ราชสุวรรณ์ ชั้นม.2 ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

2.เด็กหญิงกมลพร สุพิทักษ์ ชั้น ม.3ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับภาคกลาง

3.เด็กหญิงบุณยาพร ประสาททองชั้น ม.3 ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด เเละ

4.เด็กชายเทอดกมล คุ้มสอาด ชั้น ม.4ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด 

27629325 1372782419493005 6711050937657538680 o

27709373 1372781629493084 6150449375589157426 o

27908094 1372780672826513 9019412778563451352 o

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่ม