ตารางสอบซ่อมครั้งที่ 2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบซ่อมครั้งที่ 2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2561
http://it3.bmp.ac.th/news/datereexam2-2-61.pdf