ประกาศรายชื่อผู้สมัครความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิก!!! รายชื่อผู้สมัครความสามารถพิเศษ

 

หมายเหตุ

   1. ให้นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องประชุมอุบล ชาญใช้จักร เวลา 08.00 - 08.30 น. พร้อมบัตรประจำตัวผู้สมัคร

   2. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และเตรียมเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ พร้อมทดสอบ

  3. หากนักเรียนไม่มารายงานตัวทดสอบความสามารถพิเศษ ถือว่าสละสิทธิ์