ประกาศรายชื่อและห้องสอบ นักเรียนรอบทั่วไป ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ นักเรียนรอบทั่วไป ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
http://it3.bmp.ac.th/news/m1roomtest61.pdf
http://it3.bmp.ac.th/news/m4roomtest61.pdf