ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

คลิก!!! ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ

1.นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศจะต้องมารายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น.

ณ ห้องโฉมยง สุพัฒนบุตร (สำนักงานวิชาการ อาคาร 4)

2. นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันรายงานตัว

3. ชื่อโรงเรียนที่ปรากฎนักเรียนเป็นผู้พิมพ์เข้าสู่ระบบ

4. กรณีที่นักเรียนไม่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนถึงแม้ว่าจะมีรายชื่อตามประกาศ

5. ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์