เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561

เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561
http://it3.bmp.ac.th/news/M12561-ID.pdf