แจ้งสำหรับนักเรียนชั้นม.1/1ถึง1/8

แจ้งสำหรับนักเรียนชั้นม.1/1ถึง1/8 ให้มาเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ ในวันที่ 1-2 พ.ค. 61 เวลา 8.30น. แต่งชุดนักเรียนเดิมหรือชุดใหม่ก็ได้