ข้อมูลรายวิชาเลือกเพิิ่มเติมและชุมนุมที่ลงเลือกออนไลน์ ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลรายวิชาเลือกเพิิ่มเติมที่ลงเลือกออนไลน์ ปีการศึกษา 2561

รวมข้อมูลรายวิชาเลือกคลิกด้านล่าง

http://it3.bmp.ac.th/news/subject61online.pdf

---------------------------

ข้อมูลชุมนุม ห้องเรียน และเงื่อนไขชุมนุม โปรดอ่านก่อนเลือก
http://it3.bmp.ac.th/news/117groups4-5-61.pdf

แบบคำร้องแก้ไขเปลี่ยนชุมนุม http://it3.bmp.ac.th/news/editgroup61.pdf

เว็บลงทะเบียนชุมนุม 
เปิดลงทะเบียนชุมนุมวันที่ 11 พ.ค.61 เวลา 14.00น. - 13 พค 61 เวลา 20.00น. 
http://it3.bmp.ac.th/bmpsubjectgroup/index.php

---------------------------

เว็บไซต์ลงทะเบียนวิชาเลือก ม.1 ถึง ม.3 คลิกลิงค์ด้านล่าง

http://it3.bmp.ac.th/bmpsubjectm123/index.php

---------------------------

เว็บไซต์ลงทะเบียนวิชาเลือก ม.4/13 ม.5/13 คลิกลิงค์ด้านล่าง
http://it3.bmp.ac.th/bmpsubjectm45/index.php

---------------------------

เว็บไซต์ลงทะเบียนวิชาเลือก ม.6/13  คลิกลิงค์ด้านล่าง
http://it3.bmp.ac.th/bmpsubjectm6r12/index.php

---------------------------

เว็บไซต์ลงทะเบียนวิชาเลือก ม.6/7,6/8 คลิกลิงค์ด้านล่าง
http://it3.bmp.ac.th/bmpsubjectm6r78/index.php

---------------------------

เว็บไซต์ลงทะเบียนวิชาเลือก ม.6/9,6/10 คลิกลิงค์ด้านล่าง
http://it3.bmp.ac.th/bmpsubjectm6r1011/index.php