ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียน 2 ตำแหน่ง

1.1 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา
1.2 นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

ใบสมัคร