กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ม.1และม.4

http://it3.bmp.ac.th/info.php

แจ้งนักเรียน ม.1 

แจ้งนักเรียนชั้นม.1 เลือกวิชาออนไลน์ที่บ้านนะครับ หรือที่ใดก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องมาโรงเรียน เพราะมีบางคนเข้าใจผิด