ตารางเรียนตารางสอนออนไลน์เทอม1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

แจ้งนักเรียนที่ขี่มอเตอร์ไซต์มาโรงเรียนทุกคนให้ทราบ เรืื่องการขี่รถมาโรงเรียนนักเรียนต้องมีใบขับขี่และสวมหมวกกันน็อคทุกคนถ้าไม่สวมหมวกกันน็อคไม่อนุญาตให้เข้าจอดที่โรงเรียน การขี่รถเข้า-ออกโรงเรียนให้เข้า-ออกที่ประตู 2 (ฝั่งเบเกอรี่) เท่านั้น จอดรถที่หลังองค์พระฯ ข่าวจากฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียนตารางสอนออนไลน์เทอม1 ปีการศึกษา 2561