แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งสำหรับนักเรียนชั้นม.1/1ถึง1/8 23 เมษายน 2561 เขียนโดย aaa 62
แจ้งสำหรับนักเรียนชั้นม.1/9และ1/10 18 เมษายน 2561 เขียนโดย aaa 79
เลขประจำตัวนักเรียนชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 12 เมษายน 2561 เขียนโดย aaa 135
เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 07 เมษายน 2561 เขียนโดย aaa 460
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 03 เมษายน 2561 เขียนโดย admin3 380
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 03 เมษายน 2561 เขียนโดย admin3 2002
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ นักเรียนรอบทั่วไป ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 30 มีนาคม 2561 เขียนโดย aaa 1513
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 27 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 686
ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป 27 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 607
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 26 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 4703
ประกาศรายชื่อผู้สมัครความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 26 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 484
ตารางสอบซ่อมครั้งที่ 2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 21 มีนาคม 2561 เขียนโดย aaa 130
พระเกี้ยวเพชร"ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา2560 21 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 267
ปฏิทินรับสมัครห้องเรียนปกติ 16 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 214
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 100 ปี เบญจมเทพอุทิศ 16 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 264
คู่มือการรับสมัครนักเรียน รอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 13 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 3302
ประกาศผลโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นม.4 13 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 5579
ประกาศผลโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 12 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 6045
กำหนดการและใบสมัครห้องเรียนปกติ 12 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 641
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา 12 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 261
ตารางสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ 08 มีนาคม 2561 เขียนโดย aaa 858
กิจกรรมถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin3 218
กิจกรรมEP Congratulations Day 14 ก.พ.61 20 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin3 265
มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมกลุ่มการงานอาชีพเทคโนโลยี 20 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin3 133
เชิดชูเกียรติกลุ่มสุขศึกษาเเละพละศึกษา 20 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin3 125