แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
กลุ่มกีฬาสีภายในปีการศึกษา 2561 24 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย aaa 485
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 23 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin3 240
ตารางเรียนตารางสอนออนไลน์เทอม1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 09 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin3 1180
กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ม.1และม.4 08 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin3 275
การแข่งขันวงโยธวาทิตชิงแชมป์รอบภาคกลาง ประจำปี 2561 07 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin3 447
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียน 2 ตำแหน่ง 07 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin3 102
ข้อมูลรายวิชาเลือกเพิิ่มเติมและชุมนุมที่ลงเลือกออนไลน์ ปีการศึกษา 2561 30 เมษายน 2561 เขียนโดย aaa 1462
แจ้งสำหรับนักเรียนชั้นม.1/1ถึง1/8 23 เมษายน 2561 เขียนโดย aaa 321
แจ้งสำหรับนักเรียนชั้นม.1/9และ1/10 18 เมษายน 2561 เขียนโดย aaa 272
เลขประจำตัวนักเรียนชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 12 เมษายน 2561 เขียนโดย aaa 360
เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 07 เมษายน 2561 เขียนโดย aaa 815
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 03 เมษายน 2561 เขียนโดย admin3 512
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 03 เมษายน 2561 เขียนโดย admin3 2326
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ นักเรียนรอบทั่วไป ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 30 มีนาคม 2561 เขียนโดย aaa 1622
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 27 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 790
ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป 27 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 655
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 26 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 5170
ประกาศรายชื่อผู้สมัครความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 26 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 571
ตารางสอบซ่อมครั้งที่ 2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 21 มีนาคม 2561 เขียนโดย aaa 208
พระเกี้ยวเพชร"ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา2560 21 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 395
ปฏิทินรับสมัครห้องเรียนปกติ 16 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 248
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 100 ปี เบญจมเทพอุทิศ 16 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 389
คู่มือการรับสมัครนักเรียน รอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 13 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 3591
ประกาศผลโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นม.4 13 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 5920
ประกาศผลโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 12 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin3 6334