ระบบประกาศผลและลงทะเบียน 0 ร มส มผ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
เวอร์ชันทดลองใช้1.0(beta 1.0)
เทอม 2 ปีการศึกษา 2565 ขณะนี้ปิดลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ

รหัสนักเรียน:
รหัสประจำตัวประชาชน:
 

 

ข่าวประกาศ

วันที่ 13 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2566 เวลา 09 นาฬิกา 00 นาที

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565


วันที่ 08 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2564 เวลา 15 นาฬิกา 42 นาที

--


สงวนลิขสิทธิ์© 2010 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีออกแบบระบบและเขียนโปรแกรมโดย อ.นภดล รุ่งจรูญ
ระบบอาจมีข้อผิดพลาดจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ แจ้งข้อผิดพลาดได้ที่ฝ่ายวิชาการ หรือเมล์ kroonop@hotmail.com