ระบบประกาศผลและลงทะเบียน 0 ร มส มผ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
เวอร์ชันทดลองใช้1.0(beta 1.0)
เทอม 1 ปีการศึกษา 2566 ขณะนี้ปิดลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ

รหัสนักเรียน:
รหัสประจำตัวประชาชน:
 

 

ข่าวประกาศ

วันที่ 08 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2566 เวลา 13 นาฬิกา 00 นาที

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566
จะเริ่มเปิดลงทะเบียนซ่อมครั้งที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2566 เวลา 14 นาฬิกา 00 นาที
ถึงวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2566 เวลา 10 นาฬิกา 00 นาทีวันที่ 08 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2564 เวลา 15 นาฬิกา 42 นาที

--


สงวนลิขสิทธิ์© 2010 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีออกแบบระบบและเขียนโปรแกรมโดย อ.นภดล รุ่งจรูญ
ระบบอาจมีข้อผิดพลาดจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ แจ้งข้อผิดพลาดได้ที่ฝ่ายวิชาการ หรือเมล์ kroonop@hotmail.com