ระบบประกาศผลและลงทะเบียน 0 ร มส มผ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
เวอร์ชันทดลองใช้1.0(beta 1.0)
เทอม 2 ปีการศึกษา 2565 ขณะนี้ปิดลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ

รหัสนักเรียน:
รหัสประจำตัวประชาชน:
 

 

ข่าวประกาศ

วันที่ 13 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2566 เวลา 09 นาฬิกา 00 นาที

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
เปิดลงทะเบียนซ่อมครั้งที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 29 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2566 เวลา 09 นาฬิกา 40 นาที
ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2566 เวลา 12 นาฬิกา 00 นาทีวันที่ 08 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2564 เวลา 15 นาฬิกา 42 นาที

--


สงวนลิขสิทธิ์© 2010 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีออกแบบระบบและเขียนโปรแกรมโดย อ.นภดล รุ่งจรูญ
ระบบอาจมีข้อผิดพลาดจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ แจ้งข้อผิดพลาดได้ที่ฝ่ายวิชาการ หรือเมล์ kroonop@hotmail.com